Over Kringbijeenkomst Noord

Activiteiten

Kringbijeenkomst Noord

Beste collega-rentmeesters,

Zoals jullie allemaal allang in jullie agenda’s hebben gezien (toch? ;)) is onze volgende kringbijeenkomst aanstaande, en wel op woensdag 14 juni.

We nodigen jullie uit te komen naar het Buurthuis Ganzedijk-Hongerige Wolf te Finsterwolde (Ganzedijk 42). Onze collega rentmeester NVR Roelof Popken, werkzaam bij het waterschap Hunze en Aa’s, zal ons vertellen over hun toekomstbestendig waterbeheer en hoe het waterschap probeert te anticiperen op de klimaatverandering. Hij zal ons ook vertellen over het project Brede Groene Dijk. Dit project houdt in het versterken van de zeedijk en deze daarbij inrichten als een meer natuurlijke dijk. Hiervoor is een proefproject uitgevoerd op de eerste 750 meter van deze dijk. We zullen een bezoek brengen aan dit proefproject.

We starten de vergadering om 14.00 uur, aanvang 13.30 uur.

De vergadering zal afgesloten worden met de jaarlijkse BBQ, wederom verzorgd door BBQ-master Twan. Vanwege de inkoop de vraag om jullie op tijd op te geven, graag uiterlijk 1 juni aanstaande. Opgeven via de NVR-site. Mocht u wel naar de vergadering willen komen, maar niet blijven BBQ-en, is dat uiteraard mogelijk. Laat mij dat dan per mail even weten. We gaan er van uit dat diegene die zich via de site opgeven, ook blijven BBQ-en.

Last but not least…

Er heeft zich al een kandidaat gemeld voor de vacante bestuursfuncties. Daar zijn we heel blij mee, maarrr we zoeken nog iemand! Dus krap jezelf nog eens achter je oren en overtuig jezelf ervan om ook jouw steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging. Want zonder actieve leden is er ook geen actieve vereniging. 

We zien jullie graag 14 juni. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Wendy de Reus
Secretaris
NVR Kring Noord

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten