Over Kringbijeenkomst Zuid

Activiteiten

Kringbijeenkomst Zuid

Beste leden van Kring Zuid,

Op donderdag 24 november 2022 vindt de laatste kringvergadering van dit jaar plaats.

We verwelkomen u graag op Kasteel Maurick te Vught. Nadat we kennis hebben gemaakt met een behoorlijk aantal nieuwe (aspirant)leden, duiken we de actualiteit in. We hebben een panel van experts uit verschillende disciplines samengesteld dat met elkaar en met u in discussie gaat over stikstof en de gevolgen daarvan. Zoals gebruikelijk sluiten we de middag af met een borrel. In de bijlage bij deze e-mail treft u de agenda voor de vergadering.

Programma

13:00-13:30 ontvangst Kasteel Maurick (Maurick 3, 5261 NA te Vught)

13:30-16:30 vergadering

16.30-18:00 borrel

Aanmelden

Aanmelden voor de vergadering kan via het ledengedeelte van de website www.rentmeesternvr.nl. Aanmelden is mogelijk tot 21 november 2022.

Verslag kringvergadering 16 september 2022

Op 16 september 2022 heeft de jaarlijkse excursievergadering plaatsgevonden. Het verslag is vanaf volgende week te raadplegen via het ledengedeelte van de website www.rentmeesternvr.nl. Nogmaals hartelijk dank aan Harrie van Vugt en Hugo Wijnands voor de goede organisatie van de excursie.

Kennisdeling

Tijdens de laatste vergadering deden wij de oproep om vakinhoudelijke kennis met elkaar te delen. Hier is door John Mommers direct gehoor aan gegeven, waarvoor dank. In de bijlage treft u informatie inzake de lijst 'opmerkelijke belastingconstructies' die onder meer als doel heeft om de discussie op gang te brengen over de maatschappelijke wenselijkheid van bepaalde belastingconstructies. 

Wilt u zelf ook kennis delen? Stuurt u dan een bericht naar kringzuid@rentmeesternvr.nl of neemt u contact op met één van de bestuursleden.

Wij zien u graag op 24 november.

Vriendelijke groet,

Bestuur Kring Zuid

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Sluiten