1. Actueel
  2. Activiteiten

Activiteiten

Datum:
22-06-2022 14:00 - 19:00
Categorie:
Kringbijeenkomst

Kringbijeenkomst Noord

De locatie is Dijksterweg 45 in Kloosterburen. Inclusief BBQ

Beste collega-rentmeesters,

Over een maand min 1 dag staat de volgende Kringbijeenkomst Noord op de agenda. Dat is dus op woensdag 22 juni aanstaande, aanvang 14.00 uur.

We zijn die middag te gast bij onze collega-rentmeesters Ale Havenga en Hero Havenga de Poel, die naast hun rentmeesterskantoor een biologisch akkerbouwbedrijf hebben. Hun bedrijf “Landgoud” is gelegen aan de Groninger Waddenkust (Dijksterweg 45, Kloosterburen), alwaar zij voor de niche markt gewassen telen zoals spelt, mosterd, hop, baktarwe, etc. Op hun prachtige website www.landgoud.nl is hier meer informatie over te vinden. Ze zullen ons vertellen en rondleiden over hun bedrijf.

Aansluitend zal hier de jaarlijkse BBQ plaatsvinden. Vanwege de inkoop willen we u vragen u hiervoor op tijd op te geven. Op tijd is in dit geval vóór 10 juni aanstaande. Opgeven kan, zoals u ondertussen gewend bent, via de site van de NVR. Mocht u wel naar de vergadering willen komen, maar niet blijven BBQ’en, dat kan natuurlijk ook. Laat mij dat dan per mail weten. We gaan ervan uit dat diegene die zich via de NVR-site opgeven, sowieso blijven voor de BBQ.

We hopen jullie allen daar te mogen ontmoeten!

De agenda voor deze vergadering en het verslag van de laatste vergadering worden u zo’n week voor de vergadering toegezonden.

Dan nog een ander verzoekje. Volgende week woensdag 1 juni is de ALV op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, met aansluitend een evenement waarbij ook studenten zijn uitgenodigd. Er hebben zich hier ondertussen al aardig wat studenten voor aangemeld. Het idee is dat twee studenten samen met een rentmeester het middagprogramma volgen. Dit om het laagdrempelig voor de studenten te houden en hen op die manier (verder) te enthousiasmeren voor ons vak. Hiervoor zoekt het bureau nog rentmeesters. Dus mocht u zich hiervoor nog niet hebben opgegeven maar dit wel leuk lijken om te doen, stuur dan even een berichtje naar info@rentmeesternvr.nl.

Met vriendelijke groet,

Wendy de Reus

Secretaris

NVR Kring Noord