1. Actueel
  2. Activiteiten

Activiteiten

Datum:
16-06-2022 19:45 - 21:15
Categorie:
Kringbijeenkomst

Vergadering Kring Midden (diner in aparte activiteit opgeven)

Geachte leden van kring midden, en overige kringsecretarissen,

Met deze mail willen we u graag uitnodigen voor de kringvergadering van 16 juni aanstaande, zoals reeds eerder met u gecommuniceerd.

Opnieuw hebben we gezocht naar een centrale, representatieve en betaalbare locatie, na het aangename verpozen op landgoed Vollenhoven.

Dit keer gaan we elkaar treffen in Zeist;

Hotel Oud London

Woudenbergseweg 52

3707 HX  Zeist

https://www.oudlondon.nl/

Ook voor deze ontmoeting hebben we een boeiende gastspreker weten vast te leggen, sterker nog, het zijn er 2.

Ina Roeterdink en Bernard Brons van Het Nationaal Restauratie Fonds nemen u mee in de wereld van Subsidies en Financieringen van Monumenten. Een onderwerp waarvan wij denken dat het velen van u zal aanspreken omdat het aansluit bij onze dagelijkse praktijk.

De focus ligt daarbij niet alleen op de bebouwde delen, maar ook op bijvoorbeeld de groene omgeving; parken, moestuinen en dergelijke

Wij hebben het bureau gevraagd om de agenda op de website van de NVR zo aan te passen dat niet alleen het juiste tijdstip vermeld staat, maar er ook een mogelijkheid bestaat om op te geven voor de vergadering en/of het diner.

De planning is zoals u van ons gewend bent:

-       17.30 – 18.15         inloop met borrel

-       18.15 uur                aanvang diner

-       19.45 uur                inloop vergadering

-       20.00 uur                aanvang vergadering, welkom

-       20.05 – 20.45 uur    inleiding door mw Ina Roeterdink en dhr Bernard Brons van het Nationaal Restauratie Fonds

-       20.45 – 21.15 uur    mededelingen kringbestuur en bureau NVR en zaken die ter tafel komen

-       21.15 uur                afsluitende borrel en sluiting

Wij verheugen ons opnieuw op een hoge opkomst.

Met vriendelijke groet,

Bernard Leemans

Secretaris kring midden NVR