Rentmeesterskamer

De Stichting Rentmeesterskamer is een onafhankelijk instituut opgericht door de Federatie Particulier Grondbezit en de NVR. De Stichting Rentmeesterskamer oefent toezicht uit op het functioneren van de Rentmeesters NVR en behandelt klachten over de beroepsuitoefening door de leden. Dat kunnen geschillen betreffen tussen een opdrachtgever en een Rentmeester NVR, maar ook tussen Rentmeesters NVR onderling.

Wilt u contact opnemen met de Stichting Rentmeesterskamer of een klacht indienen, zie de website (www.rentmeesterskamer.nl). Daar vindt u tevens alle overige informatie.

Beëdiging

Een maal per jaar vindt de beëdiging van nieuwe leden plaats. Tijdens een feestelijke bijeenkomst leggen de nieuwe Rentmeesters NVR de eed of de belofte af dat zij de eer en stand van de Rentmeester NVR hoog zullen houden. De laatste beëdiging vond plaats op 7 november 2018 in Kasteel Groeneveld te Baarn. Tijdens de 130e zitting van de Rentmeesterskamer kregen 9 rentmeesters uit handen van de voorzitter, mr. J.A.O.M van Aerde, het beëdigingcertificaat uitgereikt.