Regeling van Rentmeesters

De algemene voorwaarden zijn verwoord in de Regeling van Rentmeesters 2015. Via onderstaande link is een exemplaar te downloaden. 


Regeling van Rentmeesters 2015

 

De leden van de NVR handelen conform de verplichtingen opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).