Kwaliteit en integriteit

Om de kwaliteit en integriteit van Rentmeesters NVR te waarborgen, hanteert de NVR een streng toelatingsbeleid. Eenmaal lid van de vereniging moeten Rentmeesters NVR zich houden aan de Gedragscode en aan de regels voor Permanente Educatie. Door de Gedragscode en het toezicht van de Stichting  Rentmeesterskamer zijn de belangen van de opdrachtgever gewaarborgd.

Daarnaast heeft de NVR, ter professionalisering van integer handelen, voor haar leden de Module Morele Oordeelsvorming ontwikkeld.