Gedragscode

In de Gedragscode staan de regels beschreven waarop alle leden kunnen worden aangesproken.

Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden te goeder trouw, zorgvuldig en integer. Het belang van de opdrachtgever, en niet enig eigen belang, is bepalend voor de wijze waarop de Rentmeester NVR zijn opdracht uitvoert. Hij voorkomt iedere verstrengeling van belangen.

 Gedragscode