Raad van Advies

De Raad van Advies heeft als doel het gevraagd en/of ongevraagd adviseren van het hoofdbestuur en/of andere organen van de vereniging en het bespreken van de ontwikkelingen in relatie tot het werkveld van de NVR in de meest ruime zin. De Raad van Advies vergadert twee maal per jaar of zoveel meer als door de Raad en het hoofdbestuur noodzakelijk wordt geacht. 

De Raad van Advies bestaat uit:

 drs. J.P.J. (Jan Pieter) Lokker  Voorzitter Fauna Beheer Eenheid Noord-Holland
 ir. F.A. (Frans) Holleman Directeur Regio Noord-Oost BPD
 mr. W. (Walter) Kooy Projectdirecteur St. Collectief Agrarisch Natuurbeheer
 prof.dr. W. (Willem) Korthals Altes     Directeur Geo-informatie en Grondbeleid TU Delft