De Kringen

Iedere Rentmeester NVR is lid van een Kring. Deze Kringen (Noord, Oost, Midden, Zuid en West) vormen de haarvaten van de vereniging. Gemiddeld drie tot vijf keer per jaar is er een bijeenkomst. De ene keer wordt een gastspreker uitgenodigd, dan weer houdt één van de leden een presentatie. Daarnaast organiseert elke kring jaarlijks een excursie, waarbij soms elkaars projecten bezocht worden. Het belangrijkste doel van de kringen is interactie: kennis delen, kennis uitwisselen en netwerken. En gezelligheid! Meestal worden kringvergaderingen gecombineerd met een lunch of diner. De kringen worden geleid door een kringbestuur. Rentmeesters NVR hebben in de regel een volle agenda, maar omdat de vergaderingen inhoudelijk veel te bieden hebben, mogen de kringvergaderingen zich verheugen in een hoge opkomst.