Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de NVR bestuurt op hoofdlijnen. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich één maal herkiesbaar stellen voor een periode van nog eens drie jaar. Het hoofdbestuur vergadert ongeveer één maal per acht weken.

De leden van het hoofdbestuur zijn:

de heer ing. H.A.M. (Hendrik) Erinkveld RT, voorzitter

mevrouw drs. F.M. (Frederike) Meerstadt

de heer ing. A.A.J. (Arnold) Nijland, secretaris - penningmeester

de heer ir. H.W. (Hugo) Wijnands RT