Hoofdbestuur

Het bestuur van de NVR bestuurt op hoofdlijnen. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich één maal herkiesbaar stellen voor een periode van nog eens drie jaar. Het bestuur vergadert ongeveer één maal per acht weken.

De leden van het bestuur zijn:

Handert Scheffer, voorzitter

Arnold Nijland, secretaris - penningmeester

Jorrit Klein Braskamp, lid