Commissies

De commissies adviseren het hoofdbestuur over het te voeren beleid en geven mede invulling aan de doelstellingen van de NVR. Zo'n vier tot zes maal per jaar vergaderen de commissies op het Bureau NVR in Wageningen over actuele onderwerpen en om zaken af te stemmen. De commissies bestaan in de regel uit een aantal NVR-leden, een vertegenwoordiger uit het hoofdbestuur en de commissiecoördinator, die werkzaam is op het Bureau NVR.

Er zijn in totaal drie commissies: de Commissie Certificering, de Commissie Opleiding en de Commissie Toetsing. De werkzaamheden van de verschillende commissies zijn in het kort als volgt te omschrijven:

Commissie Certificering
Bewaakt de toelatingseisen en de eisen van het systeem van Permanente Educatie. Daarnaast onderhoudt de commissie de contacten met taxatieregisters en taxatie-instituten.

Commissie Opleiding
Organiseert jaarlijks cursussen voor NVR-leden over actuele onderwerpen uit het werkveld. De NVR-cursussen betreffen de onderwerpen die zich bewegen in de niches van het vakgebied, de specifieke rentmeesterszaken. Cursussen van meer algemene aard worden aangeboden door commerciële opleidingsinstituten.

Commissie Toetsing
Beoordeelt of kandidaat-leden voldoen aan de toelatingseisen en controleert of alle leden zich houden aan het systeem van Permanente Educatie.