Bureau NVR

Het Bureau NVR is centraal gevestigd in het land, in Wageningen, en verzorgt de beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken voor het hoofdbestuur, de commissies en de door het hoofdbestuur ingestelde werkgroepen en heeft een initiërende, katalyserende en uitvoerende rol in de interne en externe communicatie. 

Bureaubezetting:

De heer mr. A.G. (Andreas) Dijkhuis (adijkhuis@rentmeesternvr.nl) - directeur externe vertegenwoordiging

Mevrouw ir. J.E.M. (Anita) de Moed (ademoed@rentmeesternvr.nl) – commissiecoördinator Commissies Certificering en Opleiding

Mevrouw ir. M.G.H. (Marjon) Oostrom (moostrom@rentmeesternvr.nl) – commissiecoördinator Commissie Toetsing

Mevrouw I. (Ingeborg) van den Berg (ivandenberg@rentmeesternvr.nl) bureaumedewerker financiële administratie