Bureau NVR

Het Bureau NVR is centraal gevestigd in het land, in Wageningen.

Bureaubezetting:

De heer mr. A.G. (Andreas) Dijkhuis (adijkhuis@rentmeesternvr.nl) - directeur 

Mevrouw ir. J.E.M. (Anita) de Moed (ademoed@rentmeesternvr.nl) – beleidsmedewerker Certificering en Opleiding

Mevrouw ir. M.G.H. (Marjon) Oostrom (moostrom@rentmeesternvr.nl)
beleidsmedewerker Toelating en Toetsing

Mevrouw C. (Cora) Verweij (cverweij@rentmeesternvr.nl) -
secretariaatsmedewerker