Permanente Educatie

NVR-leden dienen, afhankelijk van het soort lidmaatschap, jaarlijks cursussen te volgen en studiedagen bij te wonen. Zij vergaren daarmee studiepunten. Iedereen is verplicht om een bepaald aantal studiepunten te behalen. Behalve studiepunten moeten zij ook NVR-punten verzamelen door het bijwonen van kringvergaderingen en NVR-bijeenkomsten. Voldoet men niet aan de eisen van de Permanente Educatie dan treedt het Sanctiereglement  in werking.

 De verantwoordelijkheid voor het systeem van Permanente Educatie ligt bij de Commissie Certificering en de Commissie Toetsing.