Lid worden van de NVR

Wie lid wil worden van de NVR vraagt eerst het aspirant lidmaatschap aan. Hoe dat in z’n werk gaat leest u in onderstaande documenten:

 Reglement Aspirant Lid juni 2017
 Procedure aanvraag aspirant lidmaatschap NVR
 Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag
 Aanvraagformulier aspirant lidmaatschap

Aanvragen van het aspirant lidmaatschap worden beoordeeld door de Commissie Toetsing. Deze commissie vergadert vier maal per jaar. Het aspirant lidmaatschap duurt min. één tot max. drie jaar. In die periode kunnen de aspirant leden kennis maken met de vereniging en vice versa. Aspirant leden zijn verplicht om in het eerste jaar van hun lidmaatschap een introductiemiddag bij te wonen en gedurende de gehele periode een aantal NVR-bijeenkomsten. Dit alles  in het kader van de Permanente Educatie.

De contributie 2019 bedraagt € 875 voor aspirant leden en gewone leden.
Het entreegeld voor nieuwe leden bedraagt € 1200.
Afhankelijk van de ingangsdatum van hun lidmaatschap betalen aspirant leden in het eerste jaar contributie naar rato.

Aspirant leden dienen na max. 2½ jaar het gewoon lidmaatschap van de NVR aan te vragen.
Zie onderstaande documenten:

 Reglement Gewoon Lid juni 2017
 Criteria voordragers

 Aanvraagformulier gewoon lidmaatschap

Ook voor de beoordeling van deze aanvraag is de Commissie Toetsing verantwoordelijk.

Gewone leden van de NVR, de Rentmeesters NVR, mogen het logo voeren en zich “Rentmeester NVR” noemen.
Zij worden beëdigd door de Stichting Rentmeesterskamer.
Rentmeesters NVR zijn verplicht te voldoen aan het systeem van Permanente Educatie. 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van de NVR dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk één maand voor het einde van het lopende jaar, d.w.z. vóór 1 december. De opzegging wordt geëffectueerd per 1 januari van het daaropvolgende jaar.