Het lidmaatschap

Rentmeesters worden lid van de vereniging vanwege de toegevoegde waarde die de NVR biedt. Rentmeesters NVR mogen het logo  afbeelden op hun huisdrukwerk, folders, brochures en website. Dat logo is voor (potentiële) opdrachtgevers een waarborg voor kwaliteit en integriteit. De NVR kent een systeem van Permanente Educatie. Rentmeesters NVR hebben de verplichting om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. 

Het vakgebied van de rentmeester is breed en complex. De vereiste specifieke kennis is niet langer te bundelen in één enkel persoon. De Rentmeester NVR kan die kennis inwinnen bij gespecialiseerde collega’s uit zijn netwerk bij de vereniging. Kringbijeenkomsten en andere NVR bijeenkomsten zijn gelegenheden bij uitstek om kennis te vergaren, kennis uit te wisselen en te netwerken.