Publicaties

Jaarlijks geeft de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) een publicatie uit. In 2017 is dit de themapublicatie 'Nederland in transitie'. Daarnaast communiceert de NVR digitaal middels een nieuwsbrief. Als u onze nieuwsbrief en jaarlijkse publicatie wilt ontvangen, vult u dan onderstaand uw gegevens in. 

Voorgrond oktober 2011

Voorgrond oktober 2011

Verbeek en Yska over NVR Symposium Duurzaamheid en Innovatie.

Duurzame ontwikkeling landelijk gebied. 

Voorgrond juni 2011

Voorgrond juni 2011

Gerard Jippes neemt afscheid als bestuursvoorzitter NVR.

Windenergie is verdienmodel voor het landschap.
Voorgrond april 2011

Voorgrond april 2011

Handreiking voor de onteigeningspraktijk met een arrest van de hoge raad.

Het Jaarverslag van 2010

Financiële bijsluiter voor erfpacht?
123456

Publicatie ontvangen?

Opgave publicaties en nieuwsbrief

Vul onderstaand uw gegevens in en klik op verzenden om publicaties en nieuwsbrieven toegezonden te krijgen. De velden met een * zijn verplicht.