Publicaties

Jaarlijks geeft de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) één publicatie uit. In 2018 is dit de themapublicatie Opdrachtgeverschap. Daarnaast communiceert de NVR digitaal middels een nieuwsbrief. Als u onze nieuwsbrief en jaarlijkse publicatie wilt ontvangen, vult u dan onderstaand uw gegevens in.