Nieuws

Uitgangspunten nieuwe Omgevingswet

Start met fundament en vaststellen uitgangspunten voor de nieuwe Omgevingswet

Gezien de complexiteit en het gebrek aan inhoudelijke samenhang in het huidige omgevingsrecht, werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de ontwikkeling aan één Omgevingswet. Deze Omgevingswet is gericht op een duurzame bescherming van onze fysieke leefomgeving en van burgers. Voor deze transitie heeft minister Schultz van Haegen vijf Adviesgroepen ingesteld, te weten: de Adviesgroep Wonen & Cultuur (o.l.v. drs. D.B. Stadig), de Adviesgroep Milieu & Energie (o.l.v. drs. E.H.T.M. Nijpels), de Adviesgroep Verkeer & Vervoer (o.l.v. dr. J.C. Verdaas), de Adviesgroep Natuur (o.l.v. prof. mr. P.C.E. van Wijmen) en de Adviesgroep Water (o.l.v. drs. L.H.M. Kohsiek). De voorzitters van de Adviesgroepen hebben op 7 november de eerste adviezen aan de minister aangeboden. In een gezamenlijk advies formuleren de voorzitters de uitgangspunten voor de nieuwe Omgevingswet. Deze punten hebben betrekking op de wetsystematiek.