Nieuws

Toch bezwaren tegen realisering van Landgoed Dijkhuizerhof

EPE - Bij de Raad van State dient donderdag het bezwaar van omwonenden tegen de realisering van het Landgoed Dijkhuizerhof in Epe. Dat bezwaarschrift is bijzonder, omdat de gemeente Epe in april van dit jaar nog liet weten dat belanghebbenden en initiatiefnemers, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan, samen een inrichtingsplan voor het landgoed hadden opgesteld. 'Initiatiefnemers en omwonenden van het landgoed discussieerden onlangs kritisch, maar in open sfeer onder leiding van de landschapsarchitecte Annerie van Daatselaar over de wensen en de mogelijkheden.

Een gezamenlijk resultaat maakte deze werkwijze tot een succes', aldus de gemeente Epe destijds in een persbericht.

De insteek was destijds belanghebbenden er vroegtijdig bij te betrekken, zodat het resultaat er sneller en beter zou zijn. Normaal gesproken start het project om te komen tot een plan voor de definitieve inrichting van een landgoed pas op het moment dat het bestemmingsplan gereed is. Dat bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld, maar nu blijken er toch bezwaren te zijn ingediend bij de Raad van State. Aangevoerd wordt dat het landhuis te dicht op het perceel van de bezwaarmaker is gesitueerd. Bovendien worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van beheerderswoningen. Aangevoerd wordt ook dat de ontwikkeling van het landgoed in strijd zou zijn met het streekplan/structuurvisie Gelderland 2005. Ook zou de privaatrechterlijke overeenkomst strijdig zijn met het streekplan. Ook vindt een bezwaarmaker dat de wandelpaden te dicht bij zijn perceel komen en ook is er vrees voor een grotere verkeersintensiteit, als gevolg van de bepaling dat delen van het landgoed moeten worden opengesteld voor publiek.

 

Uit: de Stentor 28.11.2011