Nieuws

Herbestemming in de toekomst: een on-Nederlandse opgave

Het ongebreideld bouwen is passé, we moeten ons nu richten op het bestaande. De tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming heeft de toekomst, maar wel met een kanttekening: de vette jaren liggen achter ons. Is dat erg? Misschien wordt het minder mooi, maar het wordt zeker vele malen interessanter. Herbestemming is in dat licht bezien een on-Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flinke scheut improvisatie en een ‘onfatsoenlijke’ hoeveelheid gelegenheid geven. Dat is de rode draad in de interviewbundel Herbestemming in de toekomst / interviews, trends en ontwikkelingen.

In opdracht van het Nationaal Programma Herbestemming en het H-team heeft journaliste Marijke Bovens gesprekken gevoerd met tien wetenschappers, onderzoekers en praktijkmensen uit diverse hoeken van de samenleving. De hoogleraren Luuk Boelens, Hans Boutellier, Maarten Hajer en Piet Eichholtz zijn uitgedaagd om hun visie op trends in de samenleving te koppelen aan het vraagstuk van leegstand en herbestemming. Hoe zullen wij de komende decennia wonen? Waar verdienen wij ons geld, hoe vermaken we ons in onze vrije tijd? En, hoe maken we de omslag van een bevolking die de afgelopen vijftig jaar in omvang is verdubbeld, naar een die nog maar mondjesmaat groeit? Praktijkmensen als rijksadviseur landschap Yttje Feddes, ontwikkelaar Rudy Stroink, Hema-directeur marketing René Repko, krimpdeskundige Carla de Rie en uit de gezondheidszorg directeur Actiz Aad Koster, richten hun geïnformeerde blik op het potentieel programma van de herbestemming.

 

Herbestemming in de toekomst / interviews, trends en ontwikkelingen (oktober 2011). Een uitgave van het Nationaal Programma Herbestemming en het H-team. Auteur Marijke Bovens, redactie Machteld Linssen.