Nieuws

Bleker vereenvoudigt Europese natuurregels

De staatssecretaris heeft zijn plannen voor een nieuwe, flexibeler aanpak gepresenteerd waarmee onnodige belemmeringen voor (agrarische) ondernemers in de omgeving van Natura 2000-gebieden worden weggenomen. Uitgangspunt blijft dat Nederland zijn steentje bijdraagt aan bescherming van de natuur die in Europa zeldzaam is.

Bron: Ministerie EL&I, 23 februari 2011