Banner
   

Het werkterrein van de Rentmeester

 

Het werk van de Rentmeester NVR is boeiend, afwisselend en toekomstgericht.  Steden willen uitbreiden en onze rol als transportland vraagt om asfalt en rails. Tegelijkertijd verdienen natuur en omgeving de aandacht. Bij al deze zaken is de expertise van Rentmeesters NVR van groot belang. 
Rentmeesters NVR  zijn werkzaam voor de overheid, zoals het Rijk en de provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook voor natuurorganisaties, denk hierbij aan Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten.
Anderen hebben een eenmanszaak of zijn in dienst van adviesbureaus, vermogensbeheerders of de grotere rentmeesterskantoren. In overlegsituaties zitten rentmeesters aan beide zijden van de tafel.

 

Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

  • Beheer van grond en/of gebouwen
  • Taxatie
  • Advisering bij aan- en verkoop
  • (Erf)pacht
  • Planschade
  • Onteigening
  • Juridische advisering
Natuurmonumenten 028 A50 agrarisch natuurbeheer

Copyright 2015 Nederlandse Vereniging van Rentmeesters GebruiksovereenkomstSitemap Website by:XCESS