Banner
   

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de NVR bestuurt op hoofdlijnen. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich één maal herkiesbaar stellen voor een periode van nog eens drie jaar. Het hoofdbestuur vergadert ongeveer één maal per acht weken.

De leden van het hoofdbestuur zijn:

  • de heer mr. A.C.M.M. (Ad) van Heesbeen, voorzitter 
  • mevrouw drs. P.H.C. (Helma) Koppenol, secretaris-penningmeester
  • mevrouw drs. F.M. (Frederike) Meerstadt
  • de heer mr.ing. H.J. (Erik) Vinke 
  • de heer ing. A.S. (Age) Yska
Voorzitter hoofdbestuur NVR Ad van Heesbeen Lid hoofdbestuur NVR Age Yska Lid hoofdbestuur NVR Erik Vinke
Secretaris-penningmeester hoofdbestuur NVR Helma Koppenol Lid hoofdbestuur Frederike Meerstadt

Copyright 2015 Nederlandse Vereniging van Rentmeesters GebruiksovereenkomstSitemap Website by:XCESS