Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de NVR bestuurt op hoofdlijnen. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich één maal herkiesbaar stellen voor een periode van nog eens drie jaar. Het hoofdbestuur vergadert ongeveer één maal per acht weken.

De leden van het hoofdbestuur zijn:

  • de heer ing. H.A.M. (Hendrik) Erinkveld RT, voorzitter

  • mevrouw drs. P.H.C. (Helma) Koppenol, secretaris-penningmeester

  • mevrouw drs. F.M. (Frederike) Meerstadt

  • de heer ing. A.A.J. (Arnold) Nijland  

  • de heer ir. H.W. (Hugo) Wijnands RT

Frederike Meerstadt
Hendrik Erinkveld
Arnold Nijland
Secretaris-penningmeester hoofdbestuur NVR