Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de NVR bestuurt op hoofdlijnen. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich één maal herkiesbaar stellen voor een periode van nog eens drie jaar. Het hoofdbestuur vergadert ongeveer één maal per acht weken.

De leden van het hoofdbestuur zijn:

  • de heer mr. A.C.M.M. (Ad) van Heesbeen, voorzitter 
  • mevrouw drs. P.H.C. (Helma) Koppenol, secretaris-penningmeester
  • de heer ing. H.A.M. (Hendrik) Erinkveld RT
  • mevrouw drs. F.M. (Frederike) Meerstadt
  • de heer ing. A.A.J. (Arnold) Nijland  
  • de heer ing. A.S. (Age) Yska
Voorzitter hoofdbestuur NVR
Arnold Nijland
Hendrik Erinkveld
Secretaris-penningmeester hoofdbestuur NVR
Frederike Meerstadt
Hoofdbestuur NVR
Lid hoofdbestuur NVR