Bureau NVR

Het Bureau NVR is centraal gevestigd in het land, in Wageningen. De medewerkers voeren het door het hoofdbestuur uitgestippelde en door de ALV goedgekeurde beleid uit.

Bureaubezetting:

De heer mr. A.G. (Andreas) Dijkhuis (adijkhuis@rentmeesternvr.nl) - directeur

Mevrouw M.M. (Monique) Beukeboom (mbeukeboom@rentmeesternvr.nl) – bureaumanager

Mevrouw ir. J.E.M. (Anita) de Moed (ademoed@rentmeesternvr.nl) – commissiecoördinator Commissies Certificering en Opleiding

Mevrouw ir. M.G.H. (Marjon) Oostrom (moostrom@rentmeesternvr.nl) – commissiecoördinator Commissie Toetsing

Mevrouw I. (Ingeborg) van den Berg (ivandenberg@rentmeesternvr.nl) bureaumedewerker financiële administratie

Mevrouw K. (Karin) de Groot (kdegroot@rentmeesternvr.nl) - bureaumedewerker projecten

Monique Beukeboom
Bureaumanager
Ingeborg van den Berg
Bureaumedewerker financiële administratie
Karin de Groot
Andreas Dijkhuis 
Directeur externe vertegenwoordiging
Marjon Oostrom
Commissiecoördinator
Anita de Moed
Commissie Coördinator
Medewerkers Bureau NVR