Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste, beslissingsbevoegde orgaan van de NVR.
In principe wordt twee maal per jaar een ALV georganiseerd, waarbij het Hoofdbestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en over de financiën van de vereniging.
Voor het bezoeken van de Algemene Leden Vergadering krijgen de Rentmeesters NVR verenigingspunten.
De ALV wordt goed bezocht door Rentmeesters NVR
De Algemene Ledenvergadering van de NVR vindt twee maal per jaar plaats.