Wat is de NVR?

NVR staat voor Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op 27 maart 1904 kwamen twaalf rentmeesters bijeen met een gemeenschappelijk doel: kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Zij richtten de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op, sinds 2005 de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel.

Lees meer over de NVR

Wat is een Rentmeester NVR?

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Zoek een Rentmeester NVR

Actueel

29 juni 2016

De NVR heeft vastgesteld dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van het verenigingslogo waarbij tevens verwezen wordt naar onze NVR-website. We hebben deze organisatie, die zich bezighoudt met pacht en beheer van gronden, gewezen op dit onrechtmatig gebruik. De NVR heeft deze organisatie gesommeerd het onrechtmatig gebruik onmiddellijk te stoppen, bij gebreke waarvan nadere juridische stappen gezet zullen worden. Ook is deze organisatie gesommeerd in een rectificatie binnen haar klantenbestand bekend te maken dat zij zich onterecht van het NVR-logo heeft bediend.

Heeft u twijfels over het terecht gebruik van het NVR-logo, check de button Zoek een Rentmeester NVR op deze website of neem contact op met het Bureau NVR (adijkhuis@rentmeesternvr.nl of info@rentmeesternvr.nl)

18 augustus 2016
Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergrootglas. Nieuwe plannen zijn in aantocht. Het OIM grijpt deze kans om een aantal essentiële transities in de fysieke leefomgeving te versnellen. Welke krachtige adviezen geeft u het nieuwe kabinet mee? Kom naar de OIM werkconferentie en laat uw stem horen. Meer info op de site van het Overleg Infrastructuur en Milieu en bij Andreas Dijkhuis, adijkhuis@rentmeesterNVR.nl.
Meer nieuws

Publicaties

14 juni 2016

Themapublicatie Transformatie

17 juni 2015

Themapublicatie Grond, Geld, Gemeente 

Aanvragen publicaties

Rentmeesters werken bij:

Zeeuwslandschap
Meander
Witte
Arcadis
Aelmans
Staatsbosbeheer
Eelerwoude
GZDC
ZLTO
Saltus Beheer
Geldersch Landschap & Kasteelen
Op de Akker
Noorderstaete
Rijk
Kromhof Pullen
Antea
Kapteijn
Koning Witzier
Plomp
Arvalis
Gloudemans
De Bakker
Van Oppen
Korevaar
Sight
Hack
VLNN
Kendes
Van der Slikke
Sligman
Wijmenga
Overwater
Crijns rentmeesters
De Lorijn
Berghstaete Vastgoed
Verhagen
vdh rentmeesters
Breeschoten en Vernooij
Rent mr
Klement
Natuurmonumenten
vaneysinga-oostra
Schrale rentmeesters
Hoogstate
Bakker
Kuijpers vastgoed