Banner
   

Wat is de NVR?

NVR staat voor Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op 27 maart 1904 kwamen twaalf rentmeesters bijeen met een gemeenschappelijk doel: kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Zij richtten de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op, sinds 2005 de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.
Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel.

 

Wat is een Rentmeester NVR?

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Themadag Landelijk Vastgoed

22 april 2015

Actueel

Minder regels en een mooiere leefomgeving dankzij Omgevingswet
19 februari 2015
 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs benoemt Karel Schiffer tot voorzitter Centrale Raad
19 februari 2015


 
Drukke ondergrond komt in beeld
11 februari 2015

Schets van de Ministers Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken vooruitlopend op de Structuurvisie voor de Ondergrond

 

Copyright 2015 Nederlandse Vereniging van Rentmeesters GebruiksovereenkomstSitemap Website by:XCESS